Wykaz Opłat i Składek 2017


Treść

wysokość składki

Składka członkowska

86 zł

Składka członkowska ulgowa 50%
      * młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
      * członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
      * mężczyźni od 65 roku życia
      * kobiety od 60 roku życia

43 zł

Składka członkowska ulgowa 75 %
      
* członkowie uczestnicy do 16 lat
      * członkowie odznaczeni odznaką złotą z wieńcami PZW

22 zł

Wpisowe
      * członka zwyczajnego PZW
      * członka uczestnika PZW

25 zł
      12 zł

Legitymacja członkowska

5 zł


1.  Wysokość składki rocznej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków

dla członka PZW

wysokość  składki  rocznej

nabycie składki  uprawnia do połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku

normalna

ulgowa

niepełna  N

140 zł

75 zł

nr 1

pełna  P

260 zł

135 zł

nr 1 i 2

uczestnika

25 zł

nr 1 i 2

osoba niezrzeszona

650 zł

nr 1 i 2

 

 

* Członkowie Honorowi PZW oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki rocznej
* Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb
*Członkowie PZW mogą nabyć składkę w Kołach PZW I biurze ZO PZW
*Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW 

2. Uprawnieni  do nabycia składki  rocznej
     ulgowej :
* młodzież szkolna , studenci do 24 lat
*członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
* kobiety od 60 roku życia , mężczyźni od 65 roku życia
     uczestnika :
młodzież do 16 lat

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki okręgowej na ochronę i 
   zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków

Członek PZW posiadający składkę roczną okręgową niepełną ( normalną lub ulgową ) który zamierza skorzystać z 
większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć :

nazwa składki

wysokość składki

nabycie składki uprawnia do połowu w 
        wodach wymienionych w za łączniku :

składka uzupełniająca  U

120 zł

nr 1 i 2


* przy zakupie składki uzupełniającej U nie ma ulg
* Członkowie PZW mogą nabyć składkę w Kołach PZW I biurze ZO PZW
* Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską  i zezwolenie

4. Wysokość składki okresowej na ochronę i zagospodarowanie wód  w Okręgu PZW Kraków

nazwa składki

wysokość     
    składki

nabycie składki uprawnia do połowu w 
wodach wymienionych w za łączniku

składka jednodniowa ( członkowie PZW )

30 zł

nr 1 i 2

składka trzydniowa ( członkowie PZW )

70 zł

nr 1 i 2

opłata jednodniowa ( osoba niezrzeszona )

60 zł

nr 1 i 2

 

*   Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową i składkę    
     okresową trzydniową w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach  
     dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego 
     Kasa Przyjmie "KP". 
*   Wykaz kół  i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie 
      internetowejWWWhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png.pzw.krakow.pl
*    Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również   
      przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konta 58 1240 4722 1111 
      0000 4857 9629
*    Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód 
      wpłaty bez wpisanej daty połowy jest nieważny.
*    Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej musi posiadać przy 
      sobie bezpłatne zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego 
      połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl
*    Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnionego dowodu wpłaty oraz zezwolenia stanowi 
      naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.
*    Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie 
      uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w 
      Krakowie w 2017 r.
*    Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z 
      Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.