Zebrania Zarządu


Kolejne zebranie zarządu odbędzie się 03-09-2018 r o godz 18.00  w  siedzibie koła.