Zebrania Zarządu


Kolejne zebranie zarządu odbędzie się 06-11-2017 r o godz 18.00  w  siedzibie koła.