Zebrania Zarządu


Kolejne zebranie zarządu odbędzie się 12-03-2018 r o godz 20.00  w  siedzibie koła.